Bùi Tuấn Minh – Marketing Cty Vận tải

31-07-2018

“Khóa học này rất bổ ích. Tôi học được nhiều kiến thức từ Thầy Thắng. Kính chúc thầy
và Guru ngày càng phát triển. Thanks you!”
Anh Bùi Tuấn Minh – Học viên đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search),
đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 23/5/2018

 

Lịch học Guru => https://bit.ly/2M7Fivb

 

 

 

 

Liên hệ để đăng ký hoặc hỏi đáp cùng Chuyên Gia

Top