“Khóa học bổ ích, nhiều kiến thức về Google Adwords. Tốt, rất hài lòng”  Anh Lê Hồng Phúc – Học viên đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 23/5/2018   Lịch học Guru => https://bit.ly/2M7Fivb        ]]>