Chúc Mừng học viên Nguyễn Duy Quang đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 15/08/2018 ]]>