“Khóa học hay, thầy dạy nhiệt tình nhưng nói hơi nhanh, chậm lại sẽ tốt hơn.” Anh Nguyễn Hữu Thắng – Học viên đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 23/5/2018   Lịch học Guru => https://bit.ly/2M7Fivb        ]]>