“Em đã được tốt nghiệp T.T và sẽ cố gắng thực hành nhiều hơn. Cảm ơn cô Thảo rất nhiều” Một chia sẻ vui từ bạn Thiên Phú

Xin Chúc mừng bạn Phạm Hữu Thiên Phú  đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 15/08/2018 ]]>