Phạm Xuân Phú – CEO/Founder tại Lipha Group

21-08-2018

“Google Partner Training. Cách vận hành, xu hướng và hành vi người dùng tìm kiếm trên internet.
Vậy mới biết lên 1 chiến lược mất cả tháng là chuyện bình thường, tối ưu cân đối và xem xét cả một quá trình thời gian.
#GoogleGuru #LiphaMedia “

Xin Chúc mừng anh Phạm Xuân Phú  đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 15/08/2018

Liên hệ để đăng ký hoặc hỏi đáp cùng Chuyên Gia

Top