Các đơn vị có nhu cầu hợp tác đào tạo vui lòng liên hệ: Số điện thoại: 0937.314.192 (Hưng) Email: hungdnd@adsplus.vn]]>