“Tham gia khóa học rất thú vị, cần thiết đối với tôi. Khi chạy chiến dịch mong thầy giúp đỡ, bổ trợ thêm nhé. Thanks Guru!” Anh Nguyễn Văn Hà – Học viên đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 23/3/2018   Lịch học Guru => https://bit.ly/2M7Fivb        ]]>