Mô hình 7S McKinsey: Công cụ hoạch định chiến lược hiệu quả

Mô hình 7S McKinsey: Công cụ hoạch định chiến lược hiệu quả

Trong kinh doanh, việc phân tích và đánh giá các yếu tố bên trong doanh nghiệp là rất quan trọng để đạt được hiệu quả cao. Mô hình 7S McKinsey là một công cụ quản lý hiệu quả giúp doanh nghiệp thực hiện điều này. Cùng tìm hiểu về mô hình kinh doanh này thông qua bài viết dưới đây.

Xem thêm:

Mô hình 7S McKinsey là gì?

Mô hình 7S McKinsey là một công cụ quản lý được phát triển bởi các chuyên gia tư vấn kinh doanh Robert H. Waterman, Jr. và Tom Peters vào những năm 1980. Mô hình này cung cấp một khung phân tích để giúp các doanh nghiệp xác định và cải thiện các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến sự thành công của họ.

Mô hình 7S McKinsey bao gồm 7 yếu tố sau:

  • Strategy (Chiến lược): Chiến lược là mục tiêu và định hướng chung của tổ chức.
  • Structure (Cấu trúc): Cấu trúc là cách thức tổ chức các nguồn lực và hoạt động của tổ chức.
  • Systems (Hệ thống): Hệ thống là các quy trình, quy định và thủ tục của tổ chức.
  • Shared values (Giá trị chung): Giá trị chung là những niềm tin và nguyên tắc mà mọi người trong tổ chức chia sẻ.
  • Style (Phong cách): Phong cách là cách thức lãnh đạo và quản lý của tổ chức.
  • Staff (Nhân sự): Nhân sự là đội ngũ nhân viên của tổ chức.
  • Skills (Kỹ năng): Kỹ năng là kiến thức và khả năng của nhân viên.

Lợi ích của mô hình 7S McKinsey

Xác định và cân đối các yếu tố nội bộ quan trọng

Mô hình 7S McKinsey giúp doanh nghiệp xác định và cân đối các yếu tố nội bộ quan trọng, bao gồm chiến lược, cấu trúc, hệ thống, giá trị, phong cách, nhân viên và kỹ năng. Việc cân bằng các yếu tố này là cần thiết để đảm bảo rằng tổ chức hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu.

Tối ưu hóa hiệu suất và đạt được sự phát triển bền vững

Mô hình 7S McKinsey giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất và đạt được sự phát triển bền vững. Bằng cách xem xét và cải thiện các yếu tố nội bộ quan trọng, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng khả năng cạnh tranh.

Tạo ra sự phù hợp giữa chiến lược và cấu trúc tổ chức

Mô hình 7S McKinsey giúp doanh nghiệp tạo ra sự phù hợp giữa chiến lược và cấu trúc tổ chức. Chiến lược là định hướng chung của tổ chức, trong khi cấu trúc là cách thức tổ chức hoạt động. Sự phù hợp giữa hai yếu tố này là cần thiết để đảm bảo rằng tổ chức có thể thực hiện chiến lược một cách hiệu quả.

Xây dựng một hệ thống hoạt động hiệu quả

Mô hình 7S McKinsey giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống hoạt động hiệu quả. Hệ thống là tập hợp các quy trình, quy định và thủ tục được sử dụng để vận hành tổ chức. Một hệ thống hoạt động hiệu quả sẽ giúp tổ chức hoạt động trơn tru và đạt được mục tiêu.

Phát triển kỹ năng và năng lực của nhân viên

Mô hình 7S McKinsey giúp doanh nghiệp phát triển kỹ năng và năng lực của nhân viên. Nhân viên là tài sản quý giá của tổ chức. Bằng cách đầu tư vào phát triển nhân viên, doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị cho khách hàng.

Tạo nền tảng văn hóa tổ chức

Mô hình 7S McKinsey giúp doanh nghiệp tạo nền tảng văn hóa tổ chức mạnh mẽ và đồng nhất. Văn hóa tổ chức là tập hợp các giá trị, niềm tin và hành vi được chia sẻ giữa các thành viên trong tổ chức. Một văn hóa tổ chức mạnh mẽ và đồng nhất sẽ giúp tạo ra động lực và sự gắn kết của nhân viên, đồng thời thúc đẩy sự thành công của tổ chức.

Cách thức triển khai

Xác định tình trạng hiện tại của tổ chức

Bước đầu tiên là xác định tình trạng hiện tại của tổ chức đối với từng yếu tố trong mô hình 7S. Điều này có thể được thực hiện thông qua khảo sát, phỏng vấn, thảo luận nhóm hoặc các phương pháp khác.

Phân tích sự liên kết giữa các yếu tố

Sau khi xác định tình trạng hiện tại của từng yếu tố, cần phân tích sự liên kết giữa các yếu tố. Điều này sẽ giúp xác định những điểm mạnh và điểm yếu trong tổ chức, cũng như những lĩnh vực cần cải thiện.

Xây dựng kế hoạch hành động

Dựa trên kết quả phân tích, cần xây dựng kế hoạch hành động để cải thiện các yếu tố cần thiết. Kế hoạch hành động cần bao gồm các mục tiêu, nhiệm vụ, thời hạn và nguồn lực cần thiết.

Triển khai kế hoạch hành động

Sau khi xây dựng kế hoạch hành động, cần triển khai kế hoạch một cách hiệu quả. Điều này cần sự phối hợp và nỗ lực của tất cả các thành viên trong tổ chức.

Đánh giá kết quả

Sau khi triển khai kế hoạch hành động, cần đánh giá kết quả để xác định hiệu quả của các thay đổi. Kết quả đánh giá sẽ giúp tổ chức điều chỉnh kế hoạch hành động nếu cần thiết.

Một số lưu ý cụ thể cho từng yếu tố trong mô hình

Chiến lược

Chiến lược cần được định hướng rõ ràng và khả thi. Chiến lược cần được truyền đạt hiệu quả đến toàn bộ tổ chức để đảm bảo sự thống nhất trong hành động.

Cấu trúc

Cấu trúc cần phù hợp với chiến lược và các mục tiêu của tổ chức. Cấu trúc cần linh hoạt để có thể thích ứng với sự thay đổi của môi trường.

Hệ thống

Hệ thống cần được thiết kế để hỗ trợ chiến lược và cấu trúc của tổ chức. Hệ thống cần được đơn giản và hiệu quả.

Giá trị chung

Giá trị chung cần được chia sẻ bởi tất cả các thành viên trong tổ chức. Giá trị chung cần tạo động lực và hướng dẫn hành động của tổ chức.

Lối lãnh đạo

Lối lãnh đạo cần phù hợp với văn hóa và giá trị của tổ chức. Lối lãnh đạo cần tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên.

Nhân sự

Nhân sự cần có kỹ năng và kiến thức phù hợp với chiến lược và mục tiêu của tổ chức. Nhân sự cần được đào tạo và phát triển để đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Học Viện GURU

Cảm ơn bạn đã xem bài viết này. Hãy cập nhật thêm các bài viết từ GURU để biết thêm những thông tin mới nhất. Và các Tips chạy quảng cáo hiệu quả.

  • Tham khảo các gói chạy Facebook Ads tại adsplus.vn
  • Tham khảo các gói chạy Google Ads tại adsplus.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *