“Giảng viên nhiệt tình, chia sẻ nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Tổ chức lớp học chu đấo. Điều kiện lớp học tiện nghi, toải mái.” Anh Trịnh Minh Trí – Học viên GS23 đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 23/5/2018   Lịch học Guru => https://bit.ly/2M7Fivb        ]]>