“Rất bổ ích, cung cấp đa dạng kiến thức cho học viên. Giảng viên nhiệt tình hỗ trợ.” Học viên Phạm Thị Hoài Ân đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 23/5/2018   Lịch học Guru => https://bit.ly/2M7Fivb        ]]>