“Khóa học rất bổ ích, giáo viên nhiệt tình giúp đỡ sinh viên. Qua khóa học này giúp em bổ sung nhiều kiến thức hơn. Thanks Guru.” Học viên Trần Thị Anh Thư đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 26/8/2018   Lịch học Guru => https://bit.ly/2M7Fivb        ]]>