Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Nguyễn Thị Mỹ Trinh

<![CDATA[ Xin Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Mỹ Trinh đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 15/08/2018...
Nguyễn Duy Quang – Sinh viên Trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Nguyễn Duy Quang – Sinh viên Trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

<![CDATA[ Chúc Mừng học viên Nguyễn Duy Quang đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 15/08/2018...
Phạm Hữu Thiên Phú – Sinh viên trường Đại Học Tài Chính Marketing

Phạm Hữu Thiên Phú – Sinh viên trường Đại Học Tài Chính Marketing

<![CDATA[  “Em đã được tốt nghiệp T.T và sẽ cố gắng thực hành nhiều hơn. Cảm ơn cô Thảo rất nhiều” Một chia sẻ vui từ bạn Thiên Phú Xin Chúc mừng bạn Phạm Hữu Thiên Phú  đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do...
Trần Nhật Thái – Sinh Viên Đại học HUTECH/ Freelancer

Trần Nhật Thái – Sinh Viên Đại học HUTECH/ Freelancer

<![CDATA[ Học viên Trần Nhật Thái đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 15/08/2018...
Đặng Thị Cát Tường – Sinh viên trường Đại Học FPT

Đặng Thị Cát Tường – Sinh viên trường Đại Học FPT

<![CDATA[ “Lớp học rất hay. Giảng viên và các bạn hỗ trợ nhiệt tình, giúp việc học dễ dàng hơn rất nhiều.Cám ơn Thầy Thắng, Anh Bảo và Chị Ý.” Học viên Đặng Thị Cát Tường đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc...
Phạm Thị Hoài Ân – Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại TPHCM

Phạm Thị Hoài Ân – Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại TPHCM

<![CDATA[ “Rất bổ ích, cung cấp đa dạng kiến thức cho học viên. Giảng viên nhiệt tình hỗ trợ.” Học viên Phạm Thị Hoài Ân đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 23/5/2018   Lịch học Guru...