“Lớp học rất hay. Giảng viên và các bạn hỗ trợ nhiệt tình, giúp việc học dễ dàng hơn rất nhiều.Cám ơn Thầy Thắng, Anh Bảo và Chị Ý.” Học viên Đặng Thị Cát Tường đã tốt nghiệp Khóa Google Tìm Kiếm (Google Search), đã thi đậu và lấy chứng chỉ do Google Inc cấp ngày 26/08/2018   Lịch học Guru => https://bit.ly/2M7Fivb        ]]>