RSM là gì? Vai trò của RSM tác động như thế nào đến doanh nghiệp?

RSM là gì? Vai trò của RSM tác động như thế nào đến doanh nghiệp?

Trong bất  kỳ một doanh nghiệp lớn nhỏ nào, thì bộ phận Sale là bộ phận quan trọng thăng chốt của công ty. Bộ phận này bao gồm nhiều vị trí khác nhau. Mỗi vị trí đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau, trong đó không thể không thiếu khả năng nắm bắt tâm lý khách hàng. Trong...